RU

Памятка для туристов приезжающих в Гродно без визы

Заявка на безвизовый въезд в Гродно

EN

 Instructions to tourists coming in Grodno without visa

Application for visa-free entry to Grodno

PL

 Instrukcje dla turystów przyjeżdżających w Grodnie bez wizy

Wniosek o bezwizowego wjazdu do Grodna

LT

Informacija užsienio piliečiams Gardine be vizos

Prašymas bevizio režimo Gardine

RU  Порядок бронирования и оплаты услуг

 1. Подготовить и отправить заявку на предоставление услуг.
 2. После получения заявки, наш менеджер свяжется с Вами по e-mail, обсудит бронируемые услуги, произведёт расчёт стоимости заказанных услуг.
 3. После согласования стоимости  услуг, вам будет выслана счёт-фактура по e-mail.
 4. Оплатить счёт-фактуру.
 5. После оплаты Вам будут отправлены по e-mail необходимые документы для получения оплаченных услуг.
EN

The order of services reservation and payment 

 1. Prepare and send request for the providing services.
 2. When the request will be reseived, our manager will contact you by e-mail to discuss reserved services and will calculate the cost of the ordered services.
 3. When you agreeing the cost of services, you will be sent the invoice by e-mail.
 4. Pay an invoice.
 5. After payment you will be sent the necessary documents for paid services by e-mail.
PL Reguły złożenia wniosku i opłaty usług

 1. Przygotować i wysłać wniosek odnośnie pożądanych usług.
 2. Po otrzymaniu wniosku nasz manager połączy się z wnioskodawcą przez e-mail, omówi sczcegóły zamówienia i obliczy koszta potrzebnych usług.
 3. Po uzgodnieniu kosztów usług, wnioskodawca dostanie przez e-mail fakturę płatniczą.
 4. Opłacić fakturę
 5. Po dokonaniu opłaty do wnioskodawcy będzie skierowany przez e-mail zestaw dokumentów, uprawniający do otrzymania usług.
LT  Paslaugų rezervavimo ir apmokėjimo tvarka 

 1. Paruoškite ir isšiųskite paslaugų užsakymo užklausą
 2. Po užklausos išsiuntimo mūsų vadybininkas susisieks su Jums e-mail, aptars užsakomas paslaugas ir paskaičious, kiek tai Jums kainuos.
 3. Suderinus paslaugų kainą, e-mail Jums bus isšiųsta sąskaita-faktūra.
 4. Atlikite apmokėjimą pagal sąskaitą-faktūra.
 5. Atlikus apmokėjimą, email Jums bus isšiųsti dokumentai, kurie būtini, norint gauti apmokėtas paslaugas.